De Kracht van Verbinding

We hebben voor 2020 gekozen voor het thema: ‘De Kracht van Verbinding’ en gaan daar op heel veel verschillende manieren invulling aan geven. Bijvoorbeeld doordat we:

  • alle verenigingen, stichtingen, instanties in Schoonebeek hebben uitgenodigd om met ons mee te doen. De status daarvan is geweldig: iedereen wil op een of ander wijze een bijdrage leveren!
  • op alle aspecten onze Duitse ‘evenknieën’ uitnodigen om mee te doen. In 2015 hebben we daar al een begin meegemaakt en dat is van beide kanten heel goed bevallen.
  • veel verbindingen gaan leggen tussen generaties (‘oud ontmoet jong’).
  • verbinding in de tijd gaan leggen: hoe herstellen gemeenschappen na een vreselijke oorlogstijd?!

De diepere gedachte achter het thema is dat we er van overtuigd zijn dat de wereld beter leefbaar wordt als mensen met elkaar in verbinding zijn, met elkaar samenwerken en elkaar iets gunnen. Vandaag is dat relevanter en nodiger dan ooit. We realiseren ons dat zoiets bij onszelf (persoonlijk, directe omgeving) en ‘in het klein’ (het dorp Schoonebeek, de dorpen Schoonebeek en Emlichheim) begint!