In dit onderdeel organiseren we ontmoetingen tussen de schooljeugd en ouderen. Enigszins vergelijkbaar met de bijeenkomst in het kader van het project ‘Ontmoetingsverhalen’ in Schoonebeek. Verhalen delen staat daarin centraal. We zijn ook van plan om deze verhalen vast te leggen. We hebben te maken met de laatste generaties die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen over Schoonebeek in de jaren ’40 en in het bijzonder over de oorlog en dus over vrijheid, vrede en verbinding.

Een andere optie die we aan het onderzoeken zijn, betreft een ontmoeting met veteranen. Dan bedoelen we veteranen van alle tijden, dus van WOII tot aan de laatste missie van Nederlandse militairen. De opzet van dit onderdeel kan ook nog leiden tot een apart programmaonderdeel: de ‘Veteranendag’