Onder regie van de Stichting Toercommissie organiseren we een wandeltocht die het karakter krijgt van een belevingstocht en een ontmoetingstocht en een herinneringstocht. Wij houden het op het laatste. Er zijn twee wandelroutes uitgezet, één van 5 km en één van 10 km. Deze voeren langs respectievelijk 10 en 14 markante herinneringspunten in en rond Schoonebeek. Deze hebben allemaal te maken met Schoonebeek in de jaren ’40.

Op elk punt vindt een verrassende, leuke en interessante ontmoeting plaats. Dat kan in de vorm van een verhaal zijn, of muziek of toneel of andere uitingen. Het zijn korte ‘voorstellingen’ die de wandelaar een mooi beeld geven van het bijzondere karakter van die plek. 

We gaan er voor zorgen dat iedereen hoe dan ook aan deze tocht kan deelnemen. Dus ook mensen die om wat voor reden dan ook slecht ter been zijn .