Voor de jeugd zullen vele verschillende activiteiten georganiseerd worden, zodat elk kind wel iets van haar of zijn gading vindt. Het doet recht aan de verscheidenheid van de schoolkinderen. Heel belangrijk is dat we de kinderen ook zelf nauw gaan betrekken bij de organisatie!

De activiteiten vinden telkens aansluiting bij één van de programmaonderdelen. Op dit moment liggen de volgende ideeën op tafel:

* Een project op de scholen met daarin mogelijk opgesloten:
– een bezoek aan de exposities;
– het maken van een blijvend kunstwerk (dat zich vormt gedurende het programma).
* Lessen door de N.A.M. opgezet.
* Samen met de N.A.M. zal een grote activiteit op de zaterdagmiddag worden opgezet.
* Deelname aan het culturele festival op het Nostalgisch Plein (idee: opzetten van een ‘Vrijheidsdorp’).
* Sportactiviteiten in interlandvorm.
* Deelname aan de oecumenische dienst op zondag.
* Een activiteit op maandag 4 mei in het teken van de herdenking.
* De Ontmoetingstafel (kinderen ontmoeten ouderen en kinderen ontmoeten veteranen)
* Een tekenwedstrijd als onderdeel van de Ontmoetings Wandeltocht (één van de ontmoetingspunten bevindt zich in O.B.S. De Iemenhof!).
* Deelname aan de Ontmoetings Wandeltocht op dinsdag 5 mei.
* Actieve ontvangst van de lopers van de Bevrijdingsloop.

We zetten dit programma op met alle vertegenwoordigers in de Brede School en per onderdeel met de specifieke samenwerkingspartners. Juist ook bij de jeugdactiviteiten willen we de Duitse schoolkinderen nauw betrekken en deel laten nemen.