Na zorgvuldig beraad hebben we donderdag 19 maart besloten om het Bevrijdingsfeest Schoonebeek 2020 dit jaar niet door te laten gaan. Ons plan is om het programma in zijn geheel door te schuiven naar mei 2021. Met één uitzondering; Het magazine komt dit jaar wel uit.
Al was het alleen maar om recht te doen aan alle partners en de mensen die de verhalen hebben geschreven of aangeleverd. En aan de mensen die in de verhalen worden beschreven! Op deze manier besteden we toch op gepaste wijze aandacht aan 75 jaar bevrijding.

Er zijn meerdere argumenten voor dit besluit, maar enkele zeer belangrijke zijn:

 Gezien de boodschappen die de regering afgeeft is het zeer aannemelijk dat er langere tijd sprake zal zijn van besmettingsrisico. Verlenging van de huidige maatregelen na 6 april voor een langere periode (april/mei) ligt dan ook voor de hand.

 Als organisatie willen we onder geen enkel beding een bron creëren of zijn van verdere besmetting. Dat risico is hoe dan ook groot als we iets organiseren.

 We kunnen de nabestaanden en het koor uit Wales niet op bezoek krijgen. Daarnaast zullen ook onze Duitse vrienden, al of niet gedwongen, afhaken. Alleen al hierdoor schieten we ons doel volledig voorbij.

 En dan zijn er nog vele praktische problemen, waaronder onvoldoende voorbereidingstijd omdat we niet bij elkaar kunnen komen.

Dat de teleurstelling bij ons allemaal groot is, mag duidelijk zijn. Het besef is echter groot dat dit besluit en de gevolgen ervan in het niet vallen bij het leed van de mensen die, direct en/of indirect door het coronavirus worden getroffen. We wensen hun allen dan ook heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijden.

Onderstaand antwoorden op de veel gestelde vragen die we verwachten. Mocht dat echter toch nog vragen opleveren, stuur dan een berichtje via het contactformulier op deze website.

We bedanken alle projectmedewerkers heel hartelijk voor de enorme inzet die ze tot dit moment hebben getoond. Onze dank gaat ook naar de vele samenwerkingspartners, sponsoren en subsidieverstrekkers. We hopen dat we ook weer op iedereen rekenen als we de draad weer op gaan pakken. Uiteraard zijn we bij dit alles afhankelijk van de omstandigheden.

Tot slot.
De Dodenherdenking op maandag 4 mei valt buiten onze verantwoordelijkheid. Hierover beslist het plaatselijke 4 Mei Comité. Zij hebben ons laten weten hier binnenkort een besluit over te nemen.

Met vriendelijke groet,
Regiegroep Bevrijdingsfeest Schoonebeek
Ernst-Jan Bouwers, Rob Wethly, Leo Pekelsma,
Carl Weelink, Albert Vrielink, Henk Kloeze en Kees Veenstra

Veel Gestelde Vragen

Vraag
Wat is er nu precies besloten? 

Antwoord 

 • Het Bevrijdingsfeest Schoonebeek gaat dit jaar vanwege de corona-crisis niet door. 
 • Wij zijn van plan om het hele programma te verschuiven naar 2021 zelfde periode. 
 • Het magazine brengen we dit jaar wel uit (in mei). 

Vraag
Waarom kiezen jullie hiervoor? 

Antwoord
Er zijn meerdere argumenten voor dit besluit, maar enkele zeer belangrijke zijn: 

 • Gezien de boodschappen die de regering afgeeft is het zeer aannemelijk dat er langere tijd sprake zal zijn van besmettingsrisico. Verlenging van de huidige maatregelen na 6 april voor een langere periode (april/mei) ligt dan ook voor de hand. 
 • Als organisatie willen we onder geen enkel beding een bron creëren of zijn van verdere besmetting. Dat risico is hoe dan ook groot als we iets organiseren. 
 • We kunnen de nabestaanden en het koor uit Wales niet op bezoek krijgen. Daarnaast zullen ook onze Duitse vrienden, al of niet gedwongen, afhaken. Alleen al hierdoor schieten we ons doel volledig voorbij. 
 • En dan zijn er nog vele praktische problemen, waaronder onvoldoende voorbereidingstijd omdat we niet bij elkaar kunnen komen. 

Vraag
Wie heeft dit besluit genomen? 

Antwoord 

 • De Regiegroep. Dat is ‘het bestuur’ van dit grote project. Daarin zitten twee van de drie bestuursleden van de Stichting Schoonebeek in Actie en een bestuurslid van Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe, de twee initiatiefnemers van dit evenement. De stichtingen zijn formeel verantwoordelijk voor het evenement. 

Vraag 
Waarom kiezen jullie nu al en wachten jullie niet op berichtgeving vanuit de overheid? 

Antwoord 

 • Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid op basis van de berichtgeving van de overheid. Die laat in zoverre aan duidelijkheid niets te wensen over dat het nog wel een hele tijd kan duren voor we van deze ellende af zijn. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat de maatregelen na 6 april doorgaan. 
 • Er is een grote informatiebehoefte bij heel veel mensen. Wij krijgen veel vragen, hetgeen natuurlijk niet vreemd is als je met enorm veel mensen (100+) bezig bent met de organisatie. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan al die mensen. 
 • Nu reageren voorkomt ‘ruis op de lijn’. We hebben gemerkt dat er verhalen over het dorp gaan. Verhalen die niet juist blijken te zijn. Wij willen voorkomen dat we achteraf allerlei beelden bij moeten stellen en achter de feiten aan moeten lopen. 
 • De voorbereidingen hebben we stil gelegd omdat we mensen niet bij elkaar willen laten komen vanwege het besmettingsrisico. Hierdoor wordt het ook in praktische zin onmogelijk om het evenement door te kunnen laten gaan. 

Vraag 
Jullie zullen wel heel erg teleurgesteld zijn dat het niet doorgaat? 

Antwoord 

 • Dat de teleurstelling bij ons allemaal groot is, mag duidelijk zijn. Er is al heel lang heel veel tijd en energie in gestoken en het beloofde een prachtig en uniek evenement te worden. 
 • Het besef is echter groot dat dit besluit en de gevolgen ervan in het niet vallen bij het leed van de mensen die, direct en/of indirect door het coronavirus worden getroffen. We wensen hun allen dan ook heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijden. 
 • MAAR: het is een kwestie van uitstel en geen afstel! Als de omstandigheden het in 2021 toelaten en laten we vooral hopen dat dit het geval is, dan kunnen we het prachtige programma, hier en daar wellicht wat aangepast, alsnog draaien. Dan is alles niet voor niets geweest en kunnen we de mensen toch iets moois bieden. 

Vraag 
Waarom stond er nog zo’n groot artikel in De Zuidenvelder, terwijl het land al bijna op slot zat? 

Antwoord 
Het artikel voor De Zuidenvelder hadden we al veel eerder aangeleverd en zou in de vorige editie van het blad geplaatst worden. Blijkbaar heeft men gemeend een week te moeten wachten. Daar balen we enorm van. Op hun voorpagina staat dat het hele land plat ligt vanwege de corona-crisis en vervolgens plaatsen ze ons artikel (en anderen) met berichten over activiteiten die gepland staan. Hierdoor lijkt het alsof wij ons niets aantrekken van de crisis. Het tegengestelde is waar. 

Vraag 
Gaat er helemaal niets door van het evenement? 

Antwoord 
Er is één uitzondering: het magazine komt wel uit. Alle andere activiteiten gaan dit jaar niet door. Wij zijn van plan om het complete programma door te schuiven naar 2021 en het dan in de periode van zaterdag 17 april t/m woensdag 5 mei. Natuurlijk vereist dit nog wel het nodige overleg met alle betrokkenen. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dat weten. 

Vraag 
Waarom kiezen jullie niet voor het gedeeltelijk door laten gaan van het evenement? 

Antwoord 

 • Ons evenement had een uniek karakter o.a. vanwege de omvang en de grote verscheidenheid die er in zat. Elk onderdeel op zich is zo belangrijk dat we het een te grote concessie aan het geheel vinden om delen niet te doen. 
 • In praktische zin heeft het ook geen zin, want bij elk onderdeel verwachten we veel mensen. Dat kan dus niet. En al zou het begin mei kunnen (wat niet te verwachten valt), dan nog denken we dat veel mensen zich niet wagen aan het bezoeken van evenementen waar meer mensen op af komen. 

Vraag 
Waarom brengen jullie het magazine wel uit? 

Antwoord 

 • Eerlijk gezegd hebben we er nog wel even flink over nagedacht of we het wel of niet zouden uitbrengen. Het magazine wordt echter een dermate mooi blad (met maar liefst 152 pagina’s!) dat we dit toch heel graag uit willen brengen. 
 • We denken dat we iedereen in Schoonebeek hiermee een plezier doen. Dat kunnen mensen in deze tijd wel een beetje gebruiken. 
 • Het allerbelangrijkste is echter dat we hiermee recht doen aan al onze samenwerkings- partners (zij staan er allemaal met een artikel in), aan de mensen die de verhalen hebben geschreven (er staan meer dan 30 verhalen in van meerdere schrijvers). 
 • En misschien wel het allerbelangrijkste: het doet recht aan alle mensen die in de verhalen worden beschreven! Op deze manier besteden we toch op gepaste wijze aandacht aan 75 jaar bevrijding. 
 • Het kan ook in praktische zin, want de crisis belemmert dit verder niet. Wel zullen we bij de bezorging de noodzakelijke en gebruikelijk hygiënemaatregelen in acht nemen. 
 • Het magazine wordt overigens nu een week later bezorgd: vrijdag 1 mei. 

Vraag 
Het landelijk comité 4 en 5 Mei roept op om die twee dagen op een gepaste manier in te vullen. Waarom doen jullie dat niet? Of: hoe dan jullie dat? Of: Waarom wachten jullie daar niet op? 

Antwoord 

 • In feite zegt het comité: wij weten het ook even niet hoe dit nu verder moet en legt het bij de organiserende partijen neer. De kinderherdenking in Madurodam gaat overigens al wel zonder publiek door. 
 • Wij hebben niet de verwachting dat het landelijk comité met een eensluidend advies komt. En als er nu nog over nagedacht moet worden, zijn we al veel te laat met de communicatie. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. 
 • Met onze keuze om het magazine uit te brengen, kiezen we naar ons idee voor een uitstekend passende invulling. Eén die ook verantwoord is in deze tijd. 

Vraag 
Worden alle betrokkenen geïnformeerd over dit besluit? 

Antwoord 
Uiteraard. We informeren alle betrokken doelgroepgericht. Soms via mail, soms persoonlijk en soms met een combinatie van die twee. 

Vraag 
Waarom kiezen jullie er niet voor om het evenement later dit jaar te organiseren? Sommige andere evenementen worden wel doorgeschoven naar een datum later in 2020. 

Antwoord 

 • 4 en 5 Mei zijn dagen die je vanwege hun historische oorsprong en hun aard niet op andere dagen kunt plannen. Dit is voor ons doorslaggevend. Voor ons was er maar één juiste keuze: een jaar uitstellen en dezelfde dagen nemen. 
 • Een andere datum kiezen die dichterbij ligt en die toch een bepaald aanknopingspunt biedt, is naar ons idee een onnodig gekunstelde oplossing die geen recht doet aan 4 en 5 Mei. 
 • We weten overigens van de gemeente al dat dit doorschuiven in 2020 problemen gaat opleveren. Er zijn later dit jaar ook allerlei andere activiteiten, waardoor de kalender vol zit, met alle knelpunten van dien. 

Vraag 
Waarom noemen jullie Dodenherdenking apart? 

Antwoord 
De Dodenherdenking is een activiteit die al sinds jaar en dag wordt georganiseerd door het plaatselijke 4 Mei Comité en dus ook hun verantwoordelijk is. Wel hebben we nauw contacten met hen in dit project Bevrijdingsfeest en stemmen we onze programma’s op elkaar af. Zo staat het ook op onze website en in ander publicaties. Qua besluit ligt de Dodenherdenking helemaal op het bord van het comité. Zij hebben echter eenzelfde besluit genomen als wij

Vraag 
Schieten jullie er financieel bij in? 

Antwoord 
Nee. 

Vraag 
Hoe gaat dat met de sponsors? Zij hebben toch al betaald en nu gaat het niet door. 

Antwoord 
Vooropgesteld dat we een fantastische hoeveelheid sponsors bereid hebben gevonden om ons te ondersteunen. We gaan nu uiteraard met hen in gesprek. Het is overigens wel zo dat een deel van hun sponsorpakket wel ingevuld wordt, zoals de advertentie in het magazine dat wel komt en hun logo op de website en van sommigen op de laatste flyer. Maar nogmaals: we gaan met hen persoonlijk in gesprek. 

Vraag 
Wat beslist de gemeente hierover? 

Antwoord 
Dat is nog niet bekend. Er zijn 70 initiatieven binnen de gemeente Emmen met hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft wel een werkgroep die probeert alles te coördineren. Met hen hebben we goed contact, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van elke initiatiefnemer zelf of ze het wel of niet door laten gaan. Er zijn overigens al meer initiatieven in de gemeente Emmen gecanceld of uitgesteld, zoals een groot concert en de grote herdenking van de Emmen in Noordbarge. 

Vraag 
Wat beslist de provincie hierover? 

Antwoord 
Niet direct iets. Zij beslissen alleen over activiteiten waar ze zelf op een of andere manier bij betrokken zijn. Dat was ook het bericht dat onlangs in de media is verschenen over het afblazen van activiteiten in de maand april. Het kan wel zijn dat de Veiligheidsregio Drenthe een besluit gaat nemen waar iedereen zich aan moet houden.

Vraag 
Wat betekent dit voor de goede doelen? 

Antwoord 
Dat ze mee schuiven naar volgend jaar. Dit jaar kunnen we helaas niets voor ze betekenen. Behalve dan dat we er al een beetje publiciteit aan hebben gegeven.